Gebruiksvoorwaarden

Versie 0.3

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 07-01-2021.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website "De bonnenwereld" (hierna "deze website"). Deze website is te bezoeken via volgende domeinnamen: debonnenwereld.be, bonnenwereld.be, bonnenman.be en debonnenman.be.
Deze website is een website van YOOW (hierna "wij", "we", "ons", "onze", "bonnenwereld"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Zwijndrechtsestraat 104, 2070 Zwijndrecht België, ingeschreven bij de KBO met nummer 0673 816 537.

U (hierna "u", "gebruiker") mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze voorwaarden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze voorwaarden te raadplegen.

Algemeen

Deze website is eigendom van bonnenwereld.
De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. 
Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van bonnenwereld.

Bonnen en kortingscodes die als exclusief op deze website staan aangeduid mogen niet gepubliceerd worden door derden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van bonnenwereld.

Aanbrengen van links naar deze website

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar deze website. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres moet duidelijk zichtbaar zijn.

Links naar websites beheerd door derden

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. We controleren de gelinkte websites en de informatie die zich erop bevindt niet. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van die gelinkte websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat deze website en de uitbaters van die gelinkte websites op de een of andere manier samenwerken of dat deze website de informatie op de gelinkte websites goedgekeurd heeft.

Verplichtingen inzake deelname aan reacties

Reacties en berichten staan in het algemeen open voor iedereen die een beschaafde mening in een behoorlijk Nederlands wil formuleren.
Reacties zijn alleen welkom als ze vergezeld zijn van uw naam en e-mailadres. Enkel uw naam zal worden gepubliceerd.

Wij hebben heeft het recht om berichten te weren die:

 • extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn;
 • laster en eerroof kunnen betekenen, of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen inhouden;
 • gescheld, haatdragende taal, agressieve toon en/of racistische terminologie bevatten;
 • reclame voor andere producten en/of websites bevatten;
 • waarvan de zinnen in hoofdletters zijn geschreven;
 • smaad of laster beogen;
 • of in het algemeen hetzij juridisch hetzij maatschappelijk voor ongepast worden bevonden.

Het is niet toegestaan om bonnen, producten, flyers of actiecodes te kopen of verkopen via deze website. 
Ruilen van bonnen, producten, flyers of actiecodes is eveneens niet toegestaan.

Wij hebben steeds het recht berichten te verwijderen, bewerken of te verplaatsen naarlang dit passend is.

Elk bericht is steeds de volledige verantwoordelijkheid van de titularis van het desbetreffende bericht.

Verplichtingen inzake plaatsen van bonnen

Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om bonnen toe te voegen.
Volgende regels zijn van toepassing:

 • Enkel geregistreerde gebruikers kunnen bonnen toevoegen.
 • Op de foto’s die een gebruiker upload, mogen geen auteursrechten rusten.
 • Het is verboden om bonnen met streepjescodes te uploaden.
 • Een bon verschijnt pas online nadat één van de medewerkers deze heeft goedgekeurd.
 • Wij kunnen op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor bonnen die geplaatst worden waaruit blijkt dat er misbruik gemaakt of (een vermoeden van) fraude gepleegd wordt conform het Belgische strafrecht. De medewerkers van deze website zullen alles in het werk stellen om elk vermoeden van misbruik en/of fraude te verwijderen. Elk bericht is steeds de volledige verantwoordelijkheid van de titularis van het desbetreffende bericht.
 • De url's naar de bonnen moeten verwijzen naar de originele plaats waar deze te downloaden zijn. Verwijzingen naar bonnen die gereproduceerd zijn op andere plaatsen zoals bv. fileshares, zijn niet toegelaten.
 • Het is verboden om bonnen te delen die persoonlijk zijn toegekend.
 • De bon moet een e-coupon of downloadbare bon zijn.
 • De bon moet bruikbaar zijn in een fysiek winkelpunt waarvan er 2 of meerdere winkelpunten zijn.
 • Bonnen met een duidelijke vermeldingen dat kopieën niet toegelaten zijn, mogen niet toegevoegd worden.
 • Elk gebruiker erkent de regels gelezen en aanvaard te hebben bij het plaatsen van bonnen.

Wij hebben steeds het recht bonnen te weigeren, verwijderen, bewerken of te verplaatsen naarlang dit passend is.

Aansprakelijkheid

bonnenwereld en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden in volgende gevallen:

 • Wanneer de informatie op deze website toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten.
 • Wanneer voorwaarden van lopende acties wijzigen.
 • Wanneer een coupon niet aanvaard wordt.
 • Wanneer gebruikers fraude of een misbruik plegen met bonnen. bv.: door het vervalsen van bonnen.
 • Wanneer er bonnen gebruikt zijn uit digitale kranten. bv.: Metro.
 • Wanneer een gebruiker een foto heeft toegevoegd waarop auteursrecht rust.
 • Wanneer er verwezen is of werd naar bonnen die gereproduceerd werden. bv.: op fileshares
 • Wanneer er links zijn of werden gepubliceerd die niet openbaar gemaakt mochten worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

bonnenwereld en haar medewerkers kunnen onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies ontstaan door gebruik van deze website en zijn content.

Wat doen wij

Deze website publiceert een verzameling van kortingsbonnen die geldig zijn in België. Wij zijn geen officiële verdeler van kortingsbonnen. Geregistreerde gebruikers kunnen deze verzameling aanvullen.
Deze website plaatst zelf geen bruikbare bonnen online. We vermelden wel waar je deze bonnen kan vinden of downloaden.
De bonnen die je kan downloaden via onze website zijn gepubliceerd door derden en staan op hun servers. Zij hebben het volledige beheer van deze bonnen in handen.
Wanneer zij beslissen om een bon offline te halen dan zal je deze ook bij ons niet meer kunnen downloaden.

Auteursrechten

Door het versturen van een mail (of formulier via deze website, enz.) aan bonnenwereld, draagt de gebruiker aan bonnenwereld het geheel van zijn eigendomsrechten op de foto’s over (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz…), hierin begrepen zijn eventuele auteurs -en/of persoonsrechten. 

bonnenwereld behoudt het recht voor om deze foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.) te gebruiken voor de uitoefening van zijn activiteit (vb.: publiciteit). 

bonnenwereld kan de foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.) in het publiek verspreiden of publiek maken en deze wijzigen. De gebruiker geeft uitdrukkelijk zijn toestemming om de werken te vernietigen die niet werden gekozen. De gebruiker ziet uitdrukkelijk af van elke vergoeding met betrekking tot het verzenden van zijn mail (of formulier via deze website, enz.) en de bijhorende foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.). 

Privacybeleid

We streven ernaar jouw vertrouwen te behouden, door de verzamelde persoonsgegevens over jou te beschermen.
Jouw adresgegevens worden nooit op de site getoond of voor commerciële doeleinden gebruikt. Kijk voor meer informatie op onze privacy pagina.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen.
Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.